RealConcepts houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en systemen voor de gebouwde omgeving. Hierbij hanteert zij de circulaire economie als uitgangspunt. Milieulast van de materiaaltoepassing, energieverbruik en herbuikbaarheid (in onderdelen) zijn leidend. Naast deze productontwikkeling levert RealConcepts de bijbehorende businesscase. De technische en financiële kennis is hiervoor in huis. Ons bureau maakt zowel bestaande als nieuwe ideeën concreet. Ons kleine en flexibele organisatie opereert volledig onafhankelijk.

Advisering
Wij kunnen opdrachtgevers in de diverse afzonderlijke fases van het ontwikkelproces adviseren. Van ideevorming tot en met de marktintroductie. Zowel nationaal als internationaal.

Procesbegeleiding
Structureren van processen, contractering, aansturing ontwerpers, selectie productiepartners, Onderhandelingen en Geschillenbemiddeling.

Ontwikkelingsmanagement
Opdrachtgevers kunnen bij samenwerking kiezen uit diverse risicoprofielen. Hierbij is de bandbreedte van volledig betaalde opdrachtverlening tot en met overname van idee en marktintroductie voor rekening van RealConcepts.