Circulaire economie
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

circulaire economie

Voor een circulaire economie moet het roer om, maar wel binnen de context van de huidige realiteit.

Circulair ontwerpen en produceren
Bij de ontwikkeling van haar producten hanteert RealConcepts  de volgende acht principes:

  1. Waardebehoud van grondstoffen – Hier wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.
  2. Gescheiden materiaalstromen – Ons producten zijn zo ontworpen en gemaakt, dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn en dat materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.
  3. Geen schadelijke stoffen – Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.
  4. Hergebruik – De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies.
  5. Teruggave aan de natuur – De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.
  6. Eigendom – Als producent behouden wij het eigendom van de gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit.
  7. Kwaliteit – De producten van RealConcepts zijn samengesteld uit verschillende deelproducten met ieder een eigen (oorspronkelijke) toepassing. Onze unieke combinatie bepaalt de prestatie en de waarde ervan. Het leveren van de juiste kwaliteit is erg belangrijk voor ons als verantwoordelijk producent van de gebruikte grondstoffen.
  8. Ketensamenwerking – Een van de belangrijkste succesfactoren is voor ons de (cross-sectorale) ketensamenwerking. Deze is gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.

A3-model