Waarom een RealConcept enkeldeks parkeergarage?

 • voor het eenvoudig oplossen van kortstondige, tijdelijke parkeerpieken zoals bij evenementen en seizoendrukte
 • vervanging tijdens herontwikkelingen en overgangssituaties
 • voor een kortstondige verdubbeling van de bestaande parkeercapaciteit op maaiveld

Wat bieden wij?

 • een nieuw en economisch parkeersysteem door een unieke combinatie van bestaande materalen
 • een oplossing voor enkele maanden
 • een flexibel en efficiënt aanpasbaar systeem
 • er is geen aanpassing van omringende infrastructuur nodig
 • er is geen fundatie nodig en kan zo op de bestaande bestrating geplaatst worden
 • snelle montage, demontage en afvoer (enkele weken)
 • er is geen overlast voor de omgeving
 • het parkeerdek voldoet aan de NEN 2443 norm
 • er is mogelijkheid voor minimaal 50 en maximaal 500 toe te voegen parkeerplekken
 • het systeem laat na gebruik geen sporen achter

Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid

 • de verdieping is vrij indeelbaar
 • de routing is op basis van schuin parkeren
 • de parkeervakbreedte zijn ruim
 • er is 1 rijrichting en geen kruisend verkeer
 • de toegangscontrole is in overleg aan te brengen, of maakt gebruik van bestaande controle
 • het geheel is overzichtelijk

Circulair en milieulast
Wij bieden de parkeervloer aan binnen het kader van de circulaire economie. Dit is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en de waardevernietiging te minimaliseren. Aan de hand van de belangrijkste principes (waardebehoud, gescheiden materiaalstromen, geen schadelijke stoffen, hergebruik en ketensamenwerking) van de circulaire economie is het systeem ontworpen.

Er wordt dus niets apart voor het parkeerdek geproduceerd.

Voor Realconcepts parkeersysteem betekent dit gebruik maken van bestaande en herbruikbare materialen. De milieulast wordt zo tot een minimum beperkt. De ventilatie is natuurlijk en voor de verlichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande straatverlichting.

Technische randvoorwaarden
De indeling van de parkeergarage is gebaseerd op de eisen zoals vastgelegd in de NEN2443. Dit is de geldende parkeernorm in Nederland. Zaken als breedte van parkeervakken, hellingbanen en rijdbanen zijn conform deze norm bepaald.

De draagconstructie van de garage bestaat uit een slim samenspel van betonondersteuningen uit de bouw en een bewezen vloerconcept van Tata Steel (SAB). De volledige draagconstructie is berekend als of het een permanent gebouw betreft dat voor 50 jaar moet blijven staan. Het concept voldoet hiermee aan de wettelijk vastgestelde eisen, zoals het bouwbesluit en de Eurocodes reeksen.

Geen investering voor u.

Als aanbieder behouden wij het eigendom van de gebruiksproducten.

Klanten betalen voor het gebruik ervan en niet voor het bezit.